Lamm

Visa: Lista Rutnät
Visa:
Sortera efter:
Art. nr 1500
Får hel Färsk
Färsk ..
Fryst Muslim 2xca7kg    1pall 40 lådor ..
Art. nr 1510
Fårframdel Hel
 Fryst ..
Fryst Muslim 6x ca2kg   1pall 40 lådor   ..
Art. nr 1520
Fårstek benfri
Fryst ..
Art. nr 1515
Fårstek med ben
Fryst ..
Fryst Muslim 6xca2kg   1pall 40 lådor ..
Art. nr 1900
Get Hel
Fryst ..
Fryst Muslim 2xca7kg   1pall 40 lådor ..
Art. nr 1920
Getframdel Hel
Fryst ..
Fryst Muslim 6xca.2kg    1pall 40 lådor ..
Art. nr 1915
Getstek med ben
Fryst ..
Fryst Muslim 6xca.2kg   1pall 40 lådor ..
Fryst MHK 3x5kg ..
Fryst Muslim 6xca.2kg   1pall 40 lådor ..
Fryst Muslim 2xca.6kg    1pall 40 lådor ..
Art. nr 1001
Hela Lamm Färsk
Färsk ca.12-19kg ..
Färskt Muslim ..
Fryst Lammentrecôte 19xca.0,660g NZ ..
YL 9-13kg Argentina ..
Fryst Muslim 2xca.6kg   1pall 40 lådor ..
Fryst Muslim 2xca.7kg   1pall 40 lådor ..
Silverfern NZ ..
Art. nr 1028
Lammbog benfri
Fryst 9xca1300g (N.Z) ..
Art. nr 1027
Lammbog med ben
Fryst (N.Z) ..
Fryst 6xca.2kg ..
Art. nr 1026
Lammbringa benfri
Färsk ..
Fryst Muslim 11x750g ..
Fryst 9xca2kg ES ..
Färsk ..
Fryst Muslim 20xca.1kg    1pall 45 lådor ..
Fryst 7xca.1,600kg Spanien ..
Art. nr 1010
Lammframdel Fryst
 8xca.2,5kg ca.20kg ..
Fryst AL-Ikhlas 6xca.2,2kg   1pall 40 lådor ..
Fryst Muslim 6xca.2,2kg   1pall 40 lådor ..
Fryst Muslim 2xca.6kg   1pall 40 lådor ..
Art. nr 1029-1
Lammhals
Fryst  20kg ..
Fryst Muslim 6xca2kg   1pall 40 lådor ..
4x4st ..
Art. nr 1068
Lammhjärta Färsk
    ..
Fryst Muslim 10x1 ..
Fryst Muslim 15x1 ..
Fryst Muslim  6xca.2kg    1pall 40 lådor ..
Fryst Muslim 6xca2kg    1Pall 40 lådor ..
    ..
Fryst 9xca.1,3kg (N.Z) ..
Art. nr 1070
Lammlever Färsk
    ..
Fryst Spanien   ..
Fryst 14x1kg ..
Art. nr 1075
Lammnjure Färsk
Färsk ..
Art. nr 1040
Lammracks
Fryst 75/25 280-340gm 11xca.0,950g(N.Z) ..
Art. nr 1048
Lammrostbiff
Fryst18xca.650g (N.Z) ..
Art. nr 1030
Lammsadel
 Fryst (N.Z) ..
Färsk ..
Fryst 8xca.1500g (N.Z) ..
Art. nr 1020
Lammstek med ben
Fryst  10xca.2,2kg Fryst   1 pall 40 lådor ..
Fryst AL-Ikhlas  6xca.2kg     1pall 40 lådor ..
Fryst Muslim 6xca.2kg   1pall 40 lådor ..
bunt ca.50 m Saltat ..
1Bunt ca.50m Saltat ..
    ..
Fryst 25x1kg (N.Z) ..
Fryst 15x1kg (N.Z)     ..
Art. nr 1065-1
Lammtunga Färsk
Färsk ..
×
×
×
×
×
×
×